Předpis 68/1970 Sb.

Citace68/1970 Sb.
NázevVyhláška ministra zahraničních věcí o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948
Částka21 (30. 6. 1970)
Účinnostod 1. 12. 1969

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
215/1949novelizujeVyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou, podepsané v Paříži dne 12. října 1948 


ISP (příhlásit)