Předpis 670/2004 Sb.

Citace670/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka228 (30. 12. 2004)
Účinnostod 30. 12. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
641 Novela energetického zákona
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
Derogace pasivní
158/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů1
Vztahováno k
114/2005na základěVyhláška o podrobnostech o činnosti Bilančního centra 
375/2005na základěVyhláška o stavech nouze v plynárenství 
404/2005na základěVyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů 
439/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů 
481/2005na základěVyhláška, kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky 
454/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)