Předpis 67/2013 Sb.

Citace67/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Částka31 (14. 3. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
657 Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
104/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů1
163/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
Vztahováno k
269/2015na základěVyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 


ISP (příhlásit)