Předpis 61/1990 Sb.

Citace61/1990 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
Částka14 (13. 3. 1990)
Účinnostod 1. 4. 1990, zrušeno dnem 1. 4. 2012
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
42/1966novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče 
Derogace pasivní
427/1992novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
372/2011rušíZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 


ISP (příhlásit)