Předpis 61/1977 Sb.

Citace61/1977 Sb.
NázevZákon o lesích
Částka20 (28. 10. 1977)
Účinnostod 1. 1. 1978, zrušeno dnem 1. 1. 1987
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1976 - 1981
17 Vládní návrh zákona o lesích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
166/1960rušíZákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) 
17/1961rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu 
94/1962rušíUsnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany 
58/1968rušíVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu 
Derogace pasivní
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku1
289/1995rušíZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)2
Vztahováno k
80/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích 


ISP (příhlásit)