Předpis 60/1971 Sb.

Citace60/1971 Sb.
NázevZákon České národní rady o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky)
Částka18 (8. 7. 1971)
Účinnostod 8. 7. 1971, zrušeno dnem 1. 1. 1990
ProjednáváníČeská národní rada, 1969 - 1971
119 Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech republiky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1966rušíVládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství 
83/1967rušíVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č.100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství 
16/1968rušíVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č.83/1967 Sb. 
148/1970novelizujeZákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 
Derogace pasivní
163/1989rušíZákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky)1


ISP (příhlásit)