Předpis 59/1999 Sb.

Citace59/1999 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
Částka24 (9. 4. 1999)
Účinnostod 1. 5. 1999, zrušeno dnem 1. 1. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
57/1997novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek 
Derogace pasivní
589/2004rušíVyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely 


ISP (příhlásit)