Předpis 59/1983 Sb.

Citace59/1983 Sb.
NázevVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení
Částka10 (30. 5. 1983)
Účinnostod 1. 10. 1983, zrušeno dnem 1. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
124/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)