Předpisy 589/.. Sb.

589/1990 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.
589/1992 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
589/2002 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)
589/2004 Sb.Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
589/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě


ISP (příhlásit)