Předpis 580/1991 Sb.

Citace580/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
Částka110 (31. 12. 1991)
Účinnostod 1. 1. 1992, zrušeno dnem 1. 4. 2002
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
527 Vládní návrh novely zákona o opatřeních v soudnictví

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
436/1991novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 
Derogace pasivní
6/2002rušíZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1


ISP (příhlásit)