Předpis 568/2004 Sb.

Citace568/2004 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
Částka192 (11. 11. 2004)
Účinnostod 11. 11. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
2/1969vztah kZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
19/1991vztah kVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
74/1994vztah kZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
405/2003vztah kVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 


ISP (příhlásit)