Předpisy 563/.. Sb.

563/1990 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech federace
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
563/1992 Sb.Zákon o rozdelení Nitrianskej univerzity
563/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2002 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
563/2004 Sb.Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
563/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství


ISP (příhlásit)