Předpisy 549/.. Sb.

549/1990 Sb.Nařízení o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti
549/1991 Sb.Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
549/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vydávání
549/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
549/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se porávějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb.
549/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
549/2006 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007


ISP (příhlásit)