Předpis 543/2002 Sb.

Citace543/2002 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Částka189 (31. 12. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003, zrušeno dnem 1. 1. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
55/1976rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o rodném čísle 
177/2000novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 
Derogace pasivní
642/2004rušíVyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 


ISP (příhlásit)