Předpis 528/1991 Sb.

Citace528/1991 Sb.
NázevVyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
Částka101 (19. 12. 1991)
Účinnostod 1. 1. 1992, zrušeno dnem 24. 1. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
36/1987novelizujeVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
Derogace pasivní
13/1994rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 


ISP (příhlásit)