Předpis 520/2006 Sb.

Citace520/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni
Částka167 (27. 11. 2006)
Účinnostod 27. 11. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
50/1976vztah kZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
200/1990vztah kZákon České národní rady o přestupcích 
114/1992vztah kZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
289/1995vztah kZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
128/2000vztah kZákon o obcích (obecní zřízení) 
326/2004vztah kZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)