Předpis 518/2006 Sb.

Citace518/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící „fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů“, čl. 3 odst. 7 věty třetí a čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Částka167 (27. 11. 2006)
Účinnostod 27. 11. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
133/1985vztah kZákon České národní rady o požární ochraně 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
128/2000vztah kZákon o obcích (obecní zřízení) 


ISP (příhlásit)