Předpis 516/2005 Sb.

Citace516/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu
Částka177 (28. 12. 2005)
Účinnostod 1. 1. 2006, zrušeno dnem 1. 1. 2011
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
199/2010rušíZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahuje se k
531/1990na základěZákon České národní rady o územních finančních orgánech 


ISP (příhlásit)