Předpisy 513/.. Sb.

513/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
513/1991 Sb.Obchodní zákoník
513/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpadky
513/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Byňově)
513/2004 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
513/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
513/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)