Předpis 51/1964 Sb.

Citace51/1964 Sb.
NázevZákon o dráhách
Částka24 (10. 3. 1964)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1995
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
153 Vládní návrh zákona o dráhách

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1950rušíZákon o drahách 
37/1951rušíVládní nařízení o vybudování a provozu drah 
50/1951rušíNařízení o schvalování a uveřejňování tarifů drah 
38/1954rušíVládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č.37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy1
104/1974novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách2
137/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy3
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících4
230/1992novelizujeZákon o Federální železniční policii5
266/1994rušíZákon o dráhách6


ISP (příhlásit)