Předpis 50/1997 Sb.

Citace50/1997 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Částka17 (28. 3. 1997)
Účinnostod 1. 4. 1997, zrušeno dnem 1. 7. 2008
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
138/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)