Předpis 496/2004 Sb.

Citace496/2004 Sb.
NázevVyhláška o elektronických podatelnách
Částka171 (22. 9. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2005, zrušeno dnem 1. 7. 2012
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
167/2012rušíZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)