Předpis 483/2005 Sb.

Citace483/2005 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.
Částka169 (15. 12. 2005)
Účinnostod 15. 12. 2005
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
148/2005novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje 
Derogace pasivní
179/2014rušíZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)