Předpis 481/2005 Sb.

Citace481/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky
Částka168 (13. 12. 2005)
Účinnostod 1. 1. 2006, zrušeno dnem 1. 11. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
165/2001rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky 
Derogace pasivní
345/2012rušíVyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 
Vztahuje se k
670/2004na základěZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)