Předpis 476/2009 Sb.

Citace476/2009 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Částka152 (31. 12. 2009)
Účinnostod 15. 1. 2010
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
146/2007novelizujeNařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
Derogace pasivní
201/2012rušíZákon o ochraně ovzduší 
Vztahuje se k
86/2002na základěZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 


ISP (příhlásit)