Předpis 474/2009 Sb.

Citace474/2009 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
Částka152 (31. 12. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2010
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
77/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu 
78/2008novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona 
Derogace pasivní
134/2016rušíZákon o zadávání veřejných zakázek 
Vztahuje se k
137/2006na základěZákon o veřejných zakázkách 
139/2006na základěZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 


ISP (příhlásit)