Předpis 458/2004 Sb.

Citace458/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
Částka154 (10. 8. 2004)
Účinnostod 1. 9. 2004, zrušeno dnem 1. 8. 2009
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
264/2004novelizujeVyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy eminenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech 
Derogace pasivní
230/2009rušíZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)