Předpis 45/1968 Sb.

Citace45/1968 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
Částka14 (29. 3. 1968)
Účinnostod 29. 3. 1968, zrušeno dnem 1. 9. 1980

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
27/1966novelizujeVyhláška ministerstva školství a kultury o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách 
Derogace pasivní
39/1980rušíZákon o vysokých školách 


ISP (příhlásit)