Předpis 45/1966 Sb.

Citace45/1966 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
Částka17 (29. 6. 1966)
Účinnostod 1. 7. 1966, zrušeno dnem 10. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
185/1990novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 
14/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
292/1998novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví 
20/2001rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
89/2001rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 


ISP (příhlásit)