Předpis 45/1964 Sb.

Citace45/1964 Sb.
NázevVyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
Částka22 (9. 3. 1964)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 13. 11. 1995
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
32/1965novelizujeVyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 
66/1973novelizujeVyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku 
183/1982novelizujeVyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 
142/1994novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku 
258/1995rušíNařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník 


ISP (příhlásit)