Předpis 441/2006 Sb.

Citace441/2006 Sb.
NázevVyhláška o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka)
Částka143 (18. 9. 2006)
Účinnostod 1. 1. 2007, zrušeno dnem 1. 1. 2008
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
269/2007rušíZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
365/2000na základěZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)