Předpis 426/2010 Sb.

Citace426/2010 Sb.
NázevSdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 14. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10 k intertemporálním účinkům nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 (219/2010 Sb.) ve vztahu k provedeným prohlídkám jiných prostor a pozemků
Částka147 (30. 12. 2010)
Účinnostod 30. 12. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
57/2016rušíNařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 


ISP (příhlásit)