Předpis 411/2004 Sb.

Citace411/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří (vyhláška o výrobě a distribuci léčiv)
Částka133 (13. 7. 2004)
Účinnostod 13. 7. 2004, zrušeno dnem 1. 7. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
296/2000rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv 
256/2003rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2000 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autovakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří 
Derogace pasivní
143/2008novelizujeVyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) 
229/2008rušíVyhláška o výrobě a distribuci léčiv 


ISP (příhlásit)