Předpis 41/1993 Sb.

Citace41/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
Částka12 (31. 12. 1992)
Účinnostod 1. 1. 1993, zrušeno dnem 1. 3. 2006
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
293 Vládní návrh zákona ČNR o ověřování shody opisu nebo kopi...
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
15/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady1
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze2
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů3
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)4
21/2006rušíZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)5


ISP (příhlásit)