Předpis 40/1972 Sb.

Citace40/1972 Sb.
NázevZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
Částka14 (12. 7. 1972)
Účinnostod 12. 7. 1972, zrušeno dnem 15. 6. 1995
ProjednáváníČeská národní rada, 1971 - 1976
18 Vl. n. z. o působnosti orgánů v oblasti soc. ekon. informací

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
1/1967novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 
Derogace pasivní
171/1989novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací1
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících2
278/1992novelizujeZákon České národní rady o státní statistice3
89/1995rušíZákon o státní statistické službě4


ISP (příhlásit)