Předpis 397/2006 Sb.

Citace397/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006 ve věci návrhu na zrušení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
Částka125 (9. 8. 2006)
Účinnostod 9. 8. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
1/1993vztah kÚstava České republiky 
6/2002vztah kZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 


ISP (příhlásit)