Předpis 393/2011 Sb.

Citace393/2011 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.
Částka137 (12. 12. 2011)
Účinnostod 12. 12. 2011, zrušeno dnem 12. 9. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/2009novelizujeVyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 
Derogace pasivní
195/2014rušíVyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství 
Vztahuje se k
458/2000na základěZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
180/2005na základěZákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 


ISP (příhlásit)