Předpis 39/2012 Sb.

Citace39/2012 Sb.
NázevVyhláška o dispenzární péči
Částka15 (7. 2. 2012)
Účinnostod 1. 4. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
386/2007rušíVyhláška, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče , časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře 
Derogace pasivní
318/2016novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči 
179/2021novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb. 
Vztahuje se k
372/2011na základěZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 


ISP (příhlásit)