Předpis 389/2009 Sb.

Citace389/2009 Sb.
NázevVyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Částka127 (13. 11. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
2/1969na základěZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 


ISP (příhlásit)