Předpis 385/1990 Sb.

Citace385/1990 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky
Částka65 (27. 9. 1990)
Účinnostod 1. 11. 1990
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
26 Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 ...
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1974novelizujeZákon o Sboru národní bezpečnosti 
Derogace pasivní
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1


ISP (příhlásit)