Předpis 383/2011 Sb.

Citace383/2011 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou
Částka133 (9. 12. 2011)
Účinnostod 15. 12. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
175/2005novelizujeVyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou 
Derogace pasivní
431/2013rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
326/2004na základěZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)