Předpis 382/2001 Sb.

Citace382/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
Částka145 (9. 11. 2001)
Účinnostod 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
504/2004novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
437/2016rušíVyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 


ISP (příhlásit)