Předpis 373/2004 Sb.

Citace373/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
Částka121 (21. 6. 2004)
Účinnostod 1. 8. 2004, zrušeno dnem 1. 6. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
59/2006rušíZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 


ISP (příhlásit)