Předpis 371/2008 Sb.

Citace371/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka119 (7. 10. 2008)
Účinnostod 1. 11. 2008, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
444 Novela z. o chemických látkách
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
164/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečný vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti 
220/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence 
221/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno 
222/2004rušíVyhláška, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí 
223/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí 
231/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 
426/2004rušíVyhláška o registraci chemických látek 
427/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka 
443/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků 
109/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno 
389/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí 
449/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků 
460/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 
10/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti 
12/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek 
78/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb. 
284/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů 
540/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů 
135/2007rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
350/2011rušíZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)1


ISP (příhlásit)