Předpis 36/1987 Sb.

Citace36/1987 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
Částka8 (30. 4. 1987)
Účinnostod 1. 7. 1987, zrušeno dnem 24. 1. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
142/1976rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
Derogace pasivní
528/1991novelizujeVyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
13/1994rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 


ISP (příhlásit)