Předpis 35/1985 Sb.

Citace35/1985 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah
Částka8 (30. 4. 1985)
Účinnostod 1. 7. 1985, zrušeno dnem 1. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
3/1977novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah 
Derogace pasivní
175/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 


ISP (příhlásit)