Předpis 333/2007 Sb.

Citace333/2007 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
Částka106 (14. 12. 2007)
Účinnost 
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
80/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin 
Derogace pasivní
179/2014rušíZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)