Předpis 33/1999 Sb.

Citace33/1999 Sb.
NázevOpatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka
Částka13 (23. 2. 1999)
Účinnostod 23. 2. 1999, zrušeno dnem 1. 5. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
24/1994rušíOpatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výše základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky. 
Derogace pasivní
166/2002rušíVyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance 


ISP (příhlásit)