Předpis 326/2000 Sb.

Citace326/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
Částka90 (25. 9. 2000)
Účinnostod 12. 11. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1961rušíVyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů 
Derogace pasivní
193/2001novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 
147/2015novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 


ISP (příhlásit)