Předpis 32/1999 Sb.

Citace32/1999 Sb.
NázevVyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas České národní banky s nabytím akcií banky s hlasovacím právem a náležitosti oznámení o snížení podílu akcií banky s hlasovacím právem
Částka13 (23. 2. 1999)
Účinnostod 23. 2. 1999, zrušeno dnem 1. 5. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
166/2002rušíVyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance 


ISP (příhlásit)